Skip to main content

Onze verkeersregelaars

Een verkeersregelaar is niet zomaar iemand die een jas aanheeft en enkele tekens geeft, maar een verkeersregelaar heeft een opleiding gevolgd en is voor dat betreffende evenement aangesteld door de gemeente om aanwijzingen te geven ten behoeve van de verkeersveiligheid. Een en ander is ook wettelijk bepaald.

Wat mag een evenementenverkeersregelaar?
Een evenementenverkeersregelaar is wettelijk bevoegd tot het geven van stoptekens, zoals omschreven in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. In de Wegenverkeerswet is opgenomen dat een weggebruiker verplicht is gevolg te geven aan de aanwijzingen (die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven) op te volgen.

Gaat een verkeersteken boven een verkeersregel?
In het reglement Verkeerstekens en Verkeersregels is opgenomen dat een aanwijzing altijd boven een verkeersregel gaat en dat wanneer de aanwijzing wordt genegeerd dit strafbaar is.

Wat is het gevolg van het niet opvolgen van een aanwijzing?

Helaas komt het regelmatig voor dat een aanwijzing van een verkeersregelaar wordt genegeerd en dit heeft gevolgen. Naast het eventuele lichamelijke letsel van de verkeersregelaar kan een automobilist, motorrijder of een bromfietser een flinke boete opgelegd krijgen voor het negeren van een stopteken.
Ons advies is dan ook: volg altijd de aanwijzing van de verkeersregelaars op, zij staan er niet voor niets.

Hoe herkent u een verkeersregelaar?
De verkeersregelaar draagt altijd een oranje met geel hesje of jas met daarop een fluoriserende driehoek.