Skip to main content

Privacy Policy

De Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht, statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht verzamelt diverse informatie van partijen en onderstaand een uitleg waarom we deze informatie verzamelen en wat we ermee doen.

Je persoonlijke gegevens laat je bij Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht achter op het moment van het geven van een opdracht voor een evenement, het versturen van een contactaanvraag of email of het aantreden als vrijwilliger. Dat is nu eenmaal nodig om een opdracht uit te kunnen voeren of om mensen te kunnen bereiken.

De Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan de Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in de digitale beheeromgeving van de Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht voor het uitvoeren van een overeenkomst. Bij het verstrekken van de gegevens wordt toestemming gegeven voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het juist functioneren van de applicatie Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht
  • Het op een juiste manier kunnen uitvoeren van een opdracht voor de opdrachtgever
  • Het op een juiste manier kunnen verwerken van gegevens van de vrijwilliger
  • Het versturen van mailings of andere relevante informatie

Alle gegevens die je bij ons achterlaat gaan veilig achter een digitaal slot en grendel en wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Wij zullen ook geen gegevens verstrekken aan derden, anders dan waar dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht.

De Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht kan informatie over het gebruik van de internetsite www.verkeersregelaarhia.nl verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Indien van toepassing kunnen deze gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Het gebruik van cookies kan desgewenst worden toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

De Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Vragen om inzage en wijzigingen in jouw persoonsgegevens of klachten over privacy kun je opvragen via [email protected]